ข่าวประชาสัมพันธ์ การประชุม สป.สธ.สัญจร ตรัง 9 / 61

@ ผู้เข้าร่วมการประชุม สป.สัญจร ที่เดินทางมาโดยเครื่องบิน ทางผู้จัดการประชุมบริการรถรับส่งทุกสนามบินทั้งเดินทางมา และกลับครับ

@ปิดระบบการลงทะเบียนออนไลน์ หากต้องการลงทะเบียนเพิ่มเติม ขอได้ติดต่อผ่านผู้ประสานงาน
คุณสุลักขณา แก้วผุด โทร 080-522-9560
คุณกาญจนา ศรีสลับ โทร 086-479-2415
สาหรับท่านที่ลงทะเบียนแล้ว แต่ข้อมูลเที่ยวบิน ยังไม่สอดคล้องกับวัน เวลาการเดินทางจริง ขอโปรดได้แก้ไข ด่วนครับ


กำหนดการประชุม และศึกษาดูงาน

ระเบียบวาระการประชุม

Bootstrap template

แผนผังแสดงตำแหน่งที่นั่งผู้เข้าร่วมประชุม

บริการออนไลน์


ที่พัก/โรงแรม

การเดินทาง

ลงทะเบียน

ประชุม / ศึกษาดูงาน

สถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

แผนที่


ระบบรายงาน


"ชาวตรังใจกว้าง สร้างแต่ความดี"


บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

การทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติธรรม

นมัสการพระนอน วัดภูเขาทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและทัศนศึกษา


การทัศนศึกษาเชิงธรรมชาติ


ท่องเที่ยวตรัง เมืองต้อง ห้ามพลาด


พื้นที่ศึกษาดูงาน