การประชุม สป.สัญจร 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

1. ทำการสำรองห้องพัก(ท่านต้องดำเนินการสำรองห้องพักเอง กับทางโรงแรม/ผู้ประสานงานการสำรองห้องพัก) ภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2561

2. สำรองตั๋วเครื่องบิน/การเดินทาง

3. ลงทะเบียนแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมประชุม ภายใน วันที่ 25 สิงหาคม 2561

กำหนดการประชุม และศึกษาดูงาน

Web Link

Bootstrap template

บริการออนไลน์


ที่พัก/โรงแรม

การเดินทาง

ลงทะเบียน

ประชุม / ศึกษาดูงาน

สถานที่ท่องเที่ยว/ร้านอาหาร

แผนที่


ระบบรายงาน


"ชาวตรัง ใจก้าวสร้างแต่ความดี"


บ้านพระยารัษฎานุประดิษฐมหิศรภักดี คอซิมบี้ ณ ระนอง

อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง

การทัศนศึกษาเชิงปฏิบัติธรรม

นมัสการพระนอน วัดภูเขาทอง ตำบลน้ำผุด อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง

 กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพและทัศนศึกษา


การทัศนศึกษาเชิงธรรมชาติ


ท่องเที่ยวตรัง เมืองต้อง ห้ามพลาด


พื้นที่ศึกษาดูงาน